Inschrijven

Inschrijven voor de Gert-Jan Theunisse MTB Classic 2019 kan via onderstaande link:

Inschrijfformulier

Voorinschrijven kan tot en met 7 april 2019

Voorinschrijving met groep (vanaf 5 personen) stuur een mail naar info@gertjantheunisseclassic.nl en ontvang korting op je inschrijving.

Deelnemers buiten Nederland dienen zich in te schrijven via de mail; info@gertjantheunisseclassic.nl

LET OP: Op de dag zelf inschrijven kan MITS hiervoor nog plek is, dan is de voor inschrijf korting niet meer van toepassing. U betaald dan meer.

Voor alle afstanden geldt op de dag inschrijven tot een half uur voor de wedstrijd !!!

LET OP: Voorinschrijving is enkel vereist bij de WEDSTRIJDEN op zondag. Voor de toertochten is voorinschrijving niet nodig.
Bij deelname is het Reglement van toepassing en gaat u daarmee akkoord. U vindt deze onderaan deze pagina.

Inschrijving, start- verzorging en huldigingslocatie :
Bakeleseweg 59, 5425 PC De Mortel

Hieronder vind u de tarieven van het inschrijven:

 • WEDSTRIJDEN (35, 70, 105 km.) zondag 14 april
  – Kosten € 20,- (bij voorinschrijving) bij inlevering van het stuurbord nummer na afloop van de wedstrijd ontvangt u een hapje en drankje.
  – Kosten op de wedstrijddag zelf bedragen € 5,- extra. Deelname kan alleen als er dan nog plek is!

Geplande starttijden: 105 km om 9:30 u, 70 km om 10:00 u, 35 km om 10:15 u.

 • TOERTOCHT op zaterdag 13 april
  – 30 of 35 km € 5,-

Inschrijving tussen 18:00 en 19:30 uur.

Reglement deelname toertochten en wedstrijden MTB Classic

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het volgende reglement;

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledige) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnamebewijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar (mede i.v.m. de correctheid van vermelde namen bij tijdmeting en de uitslagen daarvan.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbordje aan het stuur bevestigd te hebben.
 • Bij inschrijving en met het accepteren van het stuurnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht in goede gezondheid verkeren en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Minderjarige deelnemers verklaren dat zij met toestemming van ouders of voogd deelnemen aan deze tochten en/of wedstrijden.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht. Niet dragen leidt tot uitsluiting.
 • Deelnemer begrijpt en accepteert dat ongelukken en valpartijen met letsel kunnen voorkomen en rijd mee op eigen risico.
 • De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie, vrijwilligers en politie.
 • Deelnemers respecteren de verkeersregels en blijven op eigen weghelft.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers en weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de regels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Het stuurbordje wordt dan direct ingenomen.
 • Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.
 • De politie zal strafrechtelijk handhaven en controleren op verkeersgevaarlijk gedrag.
 • De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Gedragsregels:
– Respecteer de natuur: plant en dier
– Waarschuw andere gebruikers van het gebied tijdig en vriendelijk
– Maak geen onnodig lawaai
– Laat geen afval achter

Deelnemer verklaart bovenstaand reglement te hebben gelezen en akkoord te zijn met genoemde rechten en plichten.